คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
February 26, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
February 27, 2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย

1582726128248

ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย พบว่า ไม่มีการติดเชื้อ(ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่)

Recent post