คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563
February 13, 2020
MOU signing ceremony with University of Western Australia, Australia
February 14, 2020

The 8th International Forum on Japanese Language and Culture Opening Ceremony

mula2

On 14 February 2020, Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, Prof. Hitoshi HISADA, Director of Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives and Asst. Prof. Dr. Thanayus Thanathiti, Dean of the Faculty of Liberal Arts gave the opening remarks at the 8th International Forum on Japanese Language and Culture “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond”. This forum is to celebrate the 2nd anniversary of the Joint Campus project between Mahidol University’s Faculty of Liberal Arts and Osaka University.