มหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174
February 6, 2020
พิธีเปิดหน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
February 6, 2020

Top Thai Diplomat Dr. Tej Bunnag Speaks in MUIC

001

Mahidol University International College (MUIC) had the honor of having distinguished diplomat and statesman H.E. Dr. Tej Bunnag as its guest speaker in a special lecture on China on February 5, 2020, at Charinyarasami Hall, Aditayathorn Building.

Organized by MUIC’s Model United Nations Club, Dr. Bunnag gave a lecture on the topic, “China: The New International Order?” wherein he discussed China’s rise as a major power and also Thai-Chinese relations.

The event was attended by 90 students and lecturers from MUIC and other institutions. Dr. Bunnag was a former foreign minister and ambassador whose diplomatic postings included the US, China, France, and the UN Office at Geneva. He also played an important role in the establishment of relations between Thailand and the People’s Republic of China.

During the open forum, participants were given the opportunity to ask him questions about the US-China trade war, China’s Belt and Road Initiative, Thai foreign policy and his diplomatic experiences

Recent post