พิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”
February 14, 2020
งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2020: Run for Fund”
February 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน “กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์”