Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
February 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน “กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์”
February 15, 2020

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”