รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “AUN-QA Overview”
February 17, 2020
พิธีเปิดโครงการ MU Freshy Boys And Girls 2019: Global citizen and Global talent ประจำปีการศึกษา 2562
February 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม“ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”