มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม
August 16, 2019
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ
August 17, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสวนสามพราน จัดงาน My Healthy Journey

1566026549898-1024x682

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับตลาดสุขใจ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม My Healthy Journey เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยคณะเทคนิคการเเพทย์มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ, ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว, ตรวจวัดคลื่นสัญญานไฟฟ้าสมอง, ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิก และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ พร้อมกับแนะนำการใช้ Application ในการดูแลสุขภาพ อีกทั้งมีกิจกรรมสำรวจ และทำกิจกรรม Workshop เส้นทางอาหารอินทรีย์ พร้อมกับเลือกซื้อพืชผัก อาหารปลอดสาร ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

Recent post