การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 1, 2020
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการและวิจัย The International Physical Therapy Research Symposium 2020 (IPTRS 2020)
June 4, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

mb4

วันที่ 2 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยมหิดล  นำโดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  รับมอบชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการ SMMMS Coverall และ Isolation Gown  จำนวน 600 ชุด จาก สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง และบริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   โดยมี Mr. Danny Yu นายกสภาสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ Mr.Alvin Light ผู้แทนจากบริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นผู้มอบ  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post