มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้แทนจาก Trinity College Dublin ไอร์แลนด์
December 4, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
December 4, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 3/2562 (Council Visit) ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

20191204 _3_๑๙๑๒๐๔_0002_1024x683

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 3/2562 (Council Visit) ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต ในส่วนผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
1.สร้างองค์กรและทีมงาน ให้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2.มหิดลได้อันดับ 1 ของไทยในผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย Scimago Institutions Rankings
3.เผยแพร่ความรู้และสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแก่บุคลากรกว่า 1,000 คน
4. จัดงาน Mahodol RISE NOW แสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมที่โดดเด่นของทุกส่วนงานเป็นครั้งแรกของ ม.มหิดล
5. เป็น Finalist ของ Triple E Award for Innovation and Entrepreneurship Support of the Year

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

Recent post