มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ” แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์กับโลกอนาคต”
December 11, 2019
Meeting with Dr Thomas Murphy
December 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ” แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

bike01

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health” โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (AUN) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และ ดร.สุหัทยา จิระนันทิพร ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ร่วมแถลงข่าว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดทั้งหมดที่นี่

Recent post