คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 12/2562 (Council Visit) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 24, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
December 24, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

6BBCEB5C-4180-4A8B-9D7A-43480A81F4BC

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปีงบประมาณที่2562 ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

Recent post