คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร้องเพลงอวยพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคริสต์มาส

ม.มหิดล ริเริ่มสอนกู้ชีพออนไลน์ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ฝึก ตั้งเป้านศ.ทุกคนทำ CPR เป็น
December 23, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญสาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนางานวิจัยทางคลินิกด้าน “ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง (Cancer Immunotherapy)” การรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
December 23, 2019

คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร้องเพลงอวยพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคริสต์มาส

Mu Choir X'mas1

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังบทเพลงในเทศกาลคริสต์มาส นำโดย ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการอำนวยเพลงด้านการขับร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง MU Choir พร้อมด้วย นางสาวพัตรสินี ตระการไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าคณะฯ และคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 63 คน ร่วมร้องเพลงอวยพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคริสต์มาส ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post