คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเครื่อง AED นำร่องชุดแรก เข้าสู่ชุมชนบางกอกน้อย
December 13, 2019
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
December 16, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม”

line_976690698280323-1024x683

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม” พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม” ณ สวนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม” จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำกัดจึงทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ภายใต้โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม” ร่วมกับ มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนกิจการการแพทย์และสาธารณสุข มอบให้แก่โรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Recent post