จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
December 19, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 8/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
December 19, 2019

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

pm2509

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และนายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรสาธารณภัย จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ด้วยการใช้รถ LUF จำนวน 2 คัน ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้มีปริมาณลดน้อยลง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เทศบาลตำบลศาลายา เทศบาลตำบลขุนแก้ว เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

Recent post