คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของน้องๆ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด”

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
December 27, 2019
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 27, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของน้องๆ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด”

eg-05

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งมอบจักรยานปั่นปันน้ำรีไซเคิล รดน้ำแปลงเกษตรให้กับโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ภายใต้โครงการ “ต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของน้องๆ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด” โดยมี นายเจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมทั้งทีม บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ทีมคณะครู นักเรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อใช้จักรยานปั่นปันน้ำรดแปลงเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรดน้ำแปลงเกษตร ซึ่งจักรยานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post