พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
December 27, 2019
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 27, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของน้องๆ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด”