มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรวมพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล(International Anti – Corruption Day)
December 9, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ” แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
December 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์กับโลกอนาคต”

sh5

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์กับโลกอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post