มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรวมพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล(International Anti – Corruption Day)
December 9, 2019
Mahidol University holds “Bike for Health”, exhibits health promotion best practices
December 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์กับโลกอนาคต”