คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 2/2562 (Council Visit) ณ บัณฑิตวิทยาลัย
December 4, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 3/2562 (Council Visit) ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
December 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้แทนจาก Trinity College Dublin ไอร์แลนด์

IMG_6219_1024x683

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Mr. Leo McNamee, International Partnership Officer จาก Trinity College Dublin ไอร์แลนด์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม OSM 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post