คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 3/2562 (Council Visit) ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
December 4, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ
December 6, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

78701060_131670888258608_636423971838885888_n

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) โดยมี นางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post