คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 3/2562 (Council Visit) ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
December 4, 2019
Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Mahidol University International College Signed MOU on Data Analytics
December 6, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน