วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
December 4, 2019
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
December 8, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ

001

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและจัดตั้งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำข้อมูลที่ประมวลผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

Recent post