ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมจัดสัมมนาประจำปี The 8th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “Ideas and Scopes of Tourism between India and Thailand”
March 2, 2018
MUIC CELEBRITY STUDENT CHOSEN AS “MAKHA BUCHA AMBASSADOR”
March 2, 2018

นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN

un4mun1

เมื่อวันที่ 17-20 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว Rosemary Gosteli Dela Cruz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC) จัดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ในการประชุมครั้งนี้ Rosemary ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจีนในคณะมนตรีความมั่นคง Delegate of China on the Security Council ปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ในประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นหารือแทนประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างข้อมติ (ซึ่งได้รับการเห็นชอบโดยการทำประชามติ) และยังทำหน้าที่เตรียมถ้อยแถลงของประธานาธิบดีในการกล่าวเปิดงาน เตรียมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ตลอดจนเข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ Rosemary ได้รับรางวัล Diplomacy award และ Best Position Paper Award จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

Recent post