ม.มหิดลจัดโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามพระราชดำริระดับอำเภอ”
February 22, 2018
งานวิจัย ม.มหิดล ชี้ “นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่”
February 22, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN – HPN

aun6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network (AUN) – Health Promotion Network (HPN) The 3rd of International Advisory Committee Meeting and the 2nd Health Promotion Planning and Implementation Meeting โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN – HPN เข้าร่วมจาก 12 มหาวิทยาลัย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post