แสดงความยินดีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
February 21, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” เนื่องในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม
February 22, 2018

โครงการ “พัฒนาศักยภาพเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านโรงหวด”

earthenware05

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านโรงหวด” มอบเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาชนิดไฟฟ้าและคู่มือการใช้งานเตาเผาระบบไฟฟ้าให้กับชุมชนบ้านโรงหวดเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน โดยมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และนักศึกษาจิตอาสาระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ร่วมทำกิจกรรม มีวิทยากรเชี่ยวชาญจากชุมชนที่มีอายุ 90 ปี เป็นผู้สอนฝึกปฎิบัติทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ณ ชุมชนบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการประสานงานจาก ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทางชุมชนนี้ประสบปัญหาเตาเผาไม่สามารถใช้งานได้เพราะระบบไฟฟ้าไม่สมบูรณ์และไม่มีคู่มือใช้งาน จึงได้เชิญทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เข้ามาช่วยแก้ไขให้กับชุมชนได้มีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Recent post