ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ่ายทำรายการ
February 20, 2018
เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2561
February 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการทุนรัฐบาล Norway: “Capacity Building for Institute in Myanmar” (CBIM) และ “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)”

norway12

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการทุนรัฐบาล Norway: “Capacity Building for Institute in Myanmar” (CBIM) และ “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)” จากนั้น Mr. Vegard Homelid, Minister Counsellor จากสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณ และ ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุน กล่าวขอบคุณผู้ให้สนับสนุนโครงการ โดยมีคณบดี อาจารย์ประธานหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้ได้รับทุนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการทุนรัฐบาลฯ และเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนจากโครงการดังกล่าว มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ระหว่างกัน ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการทุนรัฐบาล Norway: “Capacity Building for Institute in Myanmar” (CBIM) และ “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)” เป็นโครงการที่รัฐบาลนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ให้ทุนสนับสนุนเพื่อมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการทุนรัฐบาล Norway “Capacity Building for Institute in Myanmar” เป็นการให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศเมียนมาร์ มาศึกษาต่อใน 4 สาขาวิชา คือ Life Science & Health , Environmental Science, Social & Population Science และ Human Rights & Peace Studies และโครงการทุนรัฐบาล Norway “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)”เป็นการให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศกัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มาศึกษาต่อใน 4 สาขา คือ Life Science & Health, Social & Population Science, Human Rights & Peace Studies and Disability Studies และ Environmental Science & Engineering

Recent post