เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2561
February 20, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน 49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
February 20, 2018

กิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

dent1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2 โดยมีบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แก่ กิจกรรมงานผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์อักษรสำหรับคนตาบอด และอ่านหนังสือเสียง (ประเภทหนังสือ บทเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

Recent post