รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
February 19, 2018
นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovation Contest 2017
February 19, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งจูงกันรัน (Joong กัน Run วันแห่งความรัก)

run12

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งจูงกันรัน (Joong กัน Run วันแห่งความรัก) ณ ถนนด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานกีฬามหาวิทยาลัยก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการในรูปแบบการแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตรเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เพื่อให้บุคลากรที่รักการออกกำลังกายได้ใช้โอกาสนี้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา พร้อมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งด้วย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

Recent post