คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาและนำเสนองานวิชาการ ในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 17
February 23, 2018
ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561
March 2, 2018

นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN

un4mun1

เมื่อวันที่ 17-20 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว Rosemary Gosteli Dela Cruz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC) จัดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ในการประชุมครั้งนี้ Rosemary ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจีนในคณะมนตรีความมั่นคง Delegate of China on the Security Council ปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ในประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นหารือแทนประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างข้อมติ (ซึ่งได้รับการเห็นชอบโดยการทำประชามติ) และยังทำหน้าที่เตรียมถ้อยแถลงของประธานาธิบดีในการกล่าวเปิดงาน เตรียมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ตลอดจนเข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ Rosemary ได้รับรางวัล Diplomacy award และ Best Position Paper Award จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

Recent post