รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” และได้ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015
February 5, 2018
งาน “From Green To Sustainable University”
February 6, 2018

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

S_7410115055329

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ดังนี้

1.ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์

2.นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์

3.แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน

4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม

ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Recent post