คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย Jiaying University

4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว. ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
January 24, 2018
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
January 24, 2018

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย Jiaying University

mou01

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย Jiaying University ในการก่อตั้ง Centre for Chinese Studies โดยมีความร่วมมือผ่านสถานทูตจีน มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ในประเทศไทยในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตร International Programme on Chinese Studies ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในอาเซียน อาทิ NUS และ University of Malaya รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในจีน ได้แก่ Beijing University ทั้งนี้ Centre for Chinese Studies จะดำเนินการร่วมกับสถานทูตจีนในการนำ Confucius Institute มาตั้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต

Recent post