คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การสวนสัตว์ กับสถาบัน Global Health Asia Institute
January 31, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ จัดโครงการ “Social Gift Fair 2561″
January 31, 2018

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

ss4

วันที่ 27 มกราคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Mylan ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการการบริหารร่างกายด้วยตนเอง เพื่อให้ห่างไกลจากโรคข้อเข้าเสื่อม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Recent post