แถลงข่าว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกในประเทศไทย
January 24, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up
January 24, 2018

แถลงข่าว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”

App Rama_1

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แถลงข่าว เปิดตัว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวให้ข้อมูลยาที่ถูกต้องบนมือถือ ลดความซ้ำซ้อนในการใช้ยารักษาโรค แอปพลิเคชั่นนี้ได้รับนโยบายสำคัญจากรัฐบาล ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงฉลากยาและ ข้อมูลที่เข้าใจง่าย สะดวก เชื่อถือได้ รวมทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลยาที่ตนเองได้รับจากโรงพยาบาลต่าง ๆ(personal drug information) ไว้ในโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถใช้แสดงรายการยาที่ได้รับแก่แพทย์ เภสัชกร เมื่อมาพบแพทย์ในครั้งต่อไปอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Recent post