ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018”

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560
January 31, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง
February 1, 2018

ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018”

ss

วันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมการประชุมหารือกับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมากรุงเทพ

Recent post