โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
January 24, 2018
งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
January 24, 2018

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล”

bicycle4

วันที่ 15 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพ ลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าและผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทีมงาน ESR. (Engineering Social Responsibility) บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งมอบจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังสามารถใช้งานได้ จำนวน 150 คัน ให้แก่ชมรมคนรักสุขภาพและรีไซเคิลประเทศไทย เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Recent post