อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”
January 30, 2018
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10
January 30, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

005

วันที่ 23 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” และให้เกียรติเดินนำขบวนพาเหรดคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่สนาม โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Recent post