โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย Jiaying University
January 24, 2018
โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล”
January 24, 2018

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

csr04

วันที่ 15 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการฯ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้ร่วม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม – แยก สภ.พุทธมณฑล โซนที่ 2 จากหน้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม – ขึ้นเหนือ ไปทางบางภาษี โซนที่ 3 พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคลองโยง นอกจากนี้ จิตอาสายังร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้

Recent post