อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

กิจกรรม “Walk & Run to Happy MU: ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล”
January 30, 2018
Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561
January 30, 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

edu4

วันที่ 24 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “INNOVATION AND EDU 4.0” ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post