งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล”
January 24, 2018
การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี Driving Forward to World Class University (ครั้งที่ 3)
January 24, 2018

งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

animal-day06

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีฯ กล่าวรายงาน

งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงเรื่องโรคสัตว์สู่คน และการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัย โดยภายในงานฯ จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การตอบปัญหาวิชาการชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดวาดภาพชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การประกวดสัตว์ปีก การประกวดกระต่าย งานประชุมวิชาการเรื่อง“สัตว์ต่างถิ่น” กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมทดสอบสุนัขนิสัยดี กิจกรรมขี่ม้าและให้อาหารม้า กิจกรรมทำวีลแชร์ให้สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นฟรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น การเสวนาถึงเรื่อง “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างไร ให้ถูกใจและถูกต้อง” พร้อมทั้งการแสดงของนกจากสมาพันธ์สัตว์ปีกแห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 12 มกราคม 2561 ก่อนการจัดงาน ได้มีการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “GROW OLD HEALTHIER : Tips to Manage Common Geriatric Diseases”

Recent post