เดิน – วิ่ง ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018)

การประกวด MU-IR Ambassadors Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ
January 30, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ CAT และเครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร
January 30, 2018

เดิน – วิ่ง ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018)

Py13

วันที่ 28 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดงาน “เดิน-วิ่ง 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการจัดตั้งคณะฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นี้ ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Mini marathon 10.5 กิโลเมตร Family walk-run 3.3 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ เส้นทางสำหรับปั่นจักรยาน – เดิน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทชาย นายเอกลักษณ์ หมวดเพ็ง ประเภทหญิง นางสาวกนกพร โพธิสมุทรโยธิน ณ บริเวณลานหน้ามหิดลสิทธาคาร

ภายหลังกิจกรรมเดิน-วิ่ง รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชมอุทยานธรรมชาติ วิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post