การประกวด MU-IR Ambassadors Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
January 30, 2018
เดิน – วิ่ง ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018)
January 30, 2018

การประกวด MU-IR Ambassadors Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ

ambassadors11

24 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับในการประกวด MU-IR Ambassadors Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถและศักยภาพ มาเป็นผู้แทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 20 คน ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวพิชชาพร ธนโชติวรพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวกรวินท์ บินกรีม คณะศิลปศาสตร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ สันติชัยรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ นายชานน เหล่าวณิชย์วิทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวพลชา สุดแจ้ง คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวมสารัศม์ พงษ์พานิชนุกูล วิทยาลัยนานาชาติ

Recent post