คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ CAT และเครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร

เดิน – วิ่ง ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018)
January 30, 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
January 30, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ CAT และเครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร

cat4

วันที่ 25 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT , อธิการบดี , ผู้แทนของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร โดยสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่ต้องการพัฒนา IOT & Big Data Platform and Applications ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคาร CAT Tower บางรัก

Recent post