มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Ministry of Higher Education ประเทศอัฟกานิสถาน
February 20, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการทุนรัฐบาล Norway: “Capacity Building for Institute in Myanmar” (CBIM) และ “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)”
February 20, 2018

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ่ายทำรายการ

siree09

15 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมถ่ายทำรายการของสถานีโทรทัศน์ เนชั่น ทีวี เกี่ยวกับ Tourism for All การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรที่สำคัญของประเทศไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post