“เสวนา ก.พ.อ. 60 ในการกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความก้าวหน้าบุคลากร”
March 2, 2018
นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN
March 2, 2018

ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมจัดสัมมนาประจำปี The 8th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “Ideas and Scopes of Tourism between India and Thailand”

india09

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยH.E. Mr. Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Assoc.Prof.Dr.Amarjiva Lochan ผู้ประสานงานสำนักข่าว CBS ร่วมเปิดสัมมนาประจำปี The 8th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง Ideas and Scopes of Tourism between India and Thailand จัดโดย ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปี และกำหนดนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ร่วมหาแนวทางพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ สู่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลต่อไป ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

Recent post