มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN – HPN
February 22, 2018
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาและนำเสนองานวิชาการ ในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 17
February 23, 2018

งานวิจัย ม.มหิดล ชี้ “นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

Probiotics

22 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลการวิจัย เรื่อง “นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ดุลยพร ตราชูธรรม อาจารย์สถาบันโภชนาการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

Recent post