มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน MU – ERP จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
January 14, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 19/2563 (Council Visit) ณ วิทยาลัยนานาชาติ
January 14, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการแข่งขัน Cybersecurity ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition)

120163_STDiO CTF COMPETITION 2563-001

วันที่ 12 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ Amiya ประเทศญี่ปุ่น จัดการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับ นิสิต นักศึกษา หรือ “STDiO CTF” ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มุ่งเน้นไปยังผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และ สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านรูปแบบการแข่งขันระดับประเทศ ณ ห้อง Bits and Bytes Hall คณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยผู้ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม Global Cybersecurity Camp (GCC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

Recent post