คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)
January 22, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 25/2563 (Council Visit) ณ คณะศิลปศาสตร์
January 22, 2020

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

iot4

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020” โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ (The Landmark Hotel Bangkok) งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มากไปกว่านั้นยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิธีแก้ปัญหาในการจัดการกับความปลอดภัยของ IoT อาทิ
* Mr. Yu Yokosawata, Deputy Director of Office of the Director-General for Cybersecurity, Ministry of Internal Affairs and Communications (กระทรวงมหาดไทย หรือ MIC ญี่ปุ่น)
* Prof. Tsutomu Matsumoto, Director of Cyber Physical Security Research Center, Japan
* Dr. Daisuke Inoue, Director of Cybersecurity Laboratory, National Institute of Information and Communications Technology (NICT)
* Dr. Chaichana Mitrpant, Chief of ThaiCERT and Deputy Executive Director of ETDA
* Mr. Narudom Roongsiriwong, Head of IT security, Information Technology, Kiatnakin Bank
* Assoc. Prof. Dr. Sudsanguan Ngamsiriyaroj อาจารย์อาวุโสประจำคณะ ICT ม.มหิดล

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 200 คน

Recent post