คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิไทยคม
January 22, 2020
คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น
January 22, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)

ra1

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน  วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Mr. Wang Junwei รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ) (Chinese Academy of Science Innovation Cooperation Center (Bangkok): CASICCB) และคณะผู้แทนจาก CASICCB ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือวิชาการทางด้านการแพทย์ และเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Recent post