มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิไทยคม
January 22, 2020
คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น
January 22, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)