วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563
January 24, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
January 24, 2020

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี

nu-7

วันที่ 24 มกราคม 2563 ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา “สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ รวมถึงผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

ในช่วงบ่าย ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ และการแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะทำงานต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน

Recent post